Verwijzingen en ontslagberichten

Verwijzingen 2e lijn

Verwijzingen worden zoveel mogelijk digitaal via Zorgdomein verstuurd, dit is een beveiligde verbinding. U ontvangt de verwijzing dan in uw mailbox. Let op dat deze mail verzonden wordt naar het door u gewenste emailadres!

Verwijzingen die niet via Zorgdomein worden verstuurd (die vaak na werktijd op een rustiger moment door uw arts worden geschreven) worden bij de assistente voor u klaargezet. Vanwege de nieuwe Privacywet dient u zich hiervoor aan de balie te melden.

Ontslagberichten specialist

Met uw inschrijving bij onze huisartsenpraktijk gaat u akkoord met de (schriftelijke) terugkoppeling over uw behandeling of aandoening van uw specialist aan ons als uw huisarts. De wet stelt dat hiervoor van u geen expliciete toestemming voor nodig is, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken. Op deze manier behouden wij als huisarts de zogenaamde “poortwachtersfunctie”.