Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen van onze cliënten.

Apotheken?

De huisartsen werken samen met onderstaande Hillegomse apotheken

 • Benu Apotheek Henri Dunantplein 27 (op loopafstand)
 • Benu Apotheek Elsbroek Abellalaan 80
 • Delta Apotheek Hoofdstraat 24 (op loopafstand)

Medicatie

Medicatie is altijd voorzien van een bijsluiter van uw apotheek. Wij adviseren altijd deze bijsluiter van uw medicijnen te lezen en te beoordelen. Zo kunt u zelf een afweging maken om iets wel of niet te gebruiken en het is belangrijk dat u met uw apotheker/huisarts communiceert over eventuele bijwerkingen. Indien u vragen of twijfels heeft over uw medicijngebruik dan adviseren wij u contact op te nemen met uw apotheker/huisarts.

Het is belangrijk dat u geen medicatie van een ander (familielid) gebruikt i.v.m. overzicht en beoordeling van uw medicijngebruik door arts en apotheker. Medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist zijn niet altijd bekend bij uw huisarts. Het is in uw belang dat er een volledig en correct overzicht is van uw actuele medicatie bij uw behandelaar(s) en apotheek.

Ongebruikelijke bijwerkingen van medicijnen kunt u melden bij Lareb.

Bloedafname Atalmedial?

Aan de kop van de witte villa ‘bij de rode beuk’ is een bloedafnamepost van Atalmedial gevestigd, met een eigen ingang, die u buitenom kunt bereiken. Zie www.atalmedial.nl voor hun openingstijden. Zie bij “toegankelijkheid” hoe hun toegang voor mindervaliden en ouders/verzorgers met kinderwagens is geregeld.

Let op! Deze bloedafnamepost is in tegenstelling tot wat sommigen denken géén huisartsen-spoedpost!

Handige informatie?

Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte. Bezoek: http://www.thuisarts.nl

Inzage in uw medisch dossier?

U heeft als patiënt het recht om uw eigen medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Dit geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en/of de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u kunt alleen uw eigen dossier inzien). Blijft u u na het overlijden van een familielid met vragen zitten en zou u graag het een en ander willen uitzoeken, dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Medegebruiker artsengedeelte?

In hetzelfde pand bevindt zich ook de huisartsenpraktijk van dokter Saaf. Huisartsenpraktijk van der Kaaden en huisartsenpraktijk Saaf zijn echter twee zelfstandige (dus aparte) huisartsenpraktijken, met twee aparte ontvangstbalies. Bepaalde ruimtes, waaronder de entree, de toiletten en de wachtkamer worden gedeeld.

Medische werkzaamheden werknemers?

Steeds meer medische werkzaamheden worden – onder verantwoordelijkheid van de huisartsen – uitgevoerd door de praktijkmedewerkers. Denk hierbij aan het maken van uitstrijkjes, het meten van de bloeddruk, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten, injecties geven of instructies geven met betrekking tot inhalatietechnieken, wondverzorging en leefstijl door asssistentes. Om deze werkzaamheden zo ongestoord mogelijk te kunnen uitvoeren, verzoeken wij u om de aangekondigde beltijden van de praktijk aan te houden. Dit geldt uiteraard niet voor noodsituaties.

Overdracht medisch dossier?

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat de oude huisarts het dossier overdraagt aan de nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

Bij uitschrijving wordt uw medisch dossier elektronisch of per aangetekende post overgedragen aan uw nieuwe huisarts. Het is van groot belang dat u ons de juiste en complete gegevens van de nieuwe huisarts verstrekt. U kunt het originele dossier niet meekrijgen.

Verzekerde zorg?

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent in 2018 dat u in ieder geval de eerste €385 van de zorgkosten die buiten de huisartsenzorg vallen zelf betaalt.

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Als huisarts hebben wij geen zicht op de exacte hoogte van deze bedragen. Wilt u hier meer over weten, belt u dan niet ons, maar neem contact op met uw zorgverzekeraar of bezoek: www.watzegtmijnpolis.nl.  Uiteraard is de vergoeding afhankelijk van de door u gekozen polis.

Alle verrichtingen binnen de muren van de huisartsenpraktijk vallen niet onder uw eigen risico en worden daarom niet aan u doorberekend.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • consultatie of huisbezoek van uw huisarts
 • kleine chirurgische verrichtingen in de praktijk
 • handelingen verricht door de verpleegkundig specialist, doktersassistentes (suikercontroles, oren uitspoelen, hechtingen verwijderen, wondcontroles, etc.)

Aanvullende onderzoek door uw arts bij het laboratorium, of bij het ziekenhuis aangevraagd of op verzoek van uzelf vallen wel binnen het eigen risico bijvoorbeeld:

 • laboratoriumonderzoek
 • onderzoek op de afdeling radiologie
 • consult specialist
 • onderzoek van materiaal/weefsel ingestuurd door uw huisarts

Eveneens binnen het eigen risico vallen:

 • verbandmiddelen
 • medicatie
 • vervoer door de ambulance

Het kan voorkomen dat bepaalde middelen bijv. een tetanusinjectie, zwachtels of tape die i.v.m. een behandeling in onze prakrijk gebruikt worden, op naam van de betreffende patiënt in rekening gebracht worden. Voor meer informatie over vergoedingen van zorg kunt u ook terecht op: www.dezorgnota.nl en bij uw eigen verzekeraar.

Waarneming?

Gedurende de avond, nacht, weekend, vakantie of tijdens onze afwezigheid wordt de medische zorg en verantwoordelijkheid tijdelijk overgedragen aan de waarnemende huisarts en/of Dokterspost (DDDB).

Werkgebied praktijk van der Kaaden?

In Nederland heeft de huisarts een centrale rol toegewezen gekregen in het verlenen van zorg in de buurt. Elke huisartsenpraktijk heeft eigen afgebakend werkgebied. Alleen op deze manier kan een huisarts op duurzame en verantwoorde wijze acute en chronische zorg in de woonwijk blijven leveren. Het kan zijn dat u na een verhuizing uw nieuwe adres (net) buiten ons werkgebied valt en u van ons het advies krijgt een andere huisarts te zoeken. Dit heeft te maken met het gegeven dat de voorgeschreven norm voor de aanrijtijd van de huisarts bij huisbezoeken 15 minuten van praktijk tot patiënt is.

Wilsbeschikking / donorregistratie?

Er zijn onderwerpen waar je maar liever niet te vaak over na wilt denken: de dood is zo’n onderwerp. Toch krijgen we er allemaal vroeg of laat mee te maken. Daarom is het verstandig om een keer stil te staan bij wat u wilt – maar vooral bij wat u niet wilt –  in het geval dat u ziek wordt of wanneer u een ongeluk krijgt en uw wensen op dat moment niet meer kenbaar kunt maken, bijvoorbeeld bij dementie. Uitgebreide informatie hierover vindt u op www.thuisarts.nl onder het kopje “levenseinde”.

Er bestaan voorbeelden van wilsverklaringen waarin u belangrijke zaken kunt vastleggen. Bespreek een en ander met uw naasten en zet uw grenzen en wensen bij voorkeur op papier en berg deze op een afgesproken plaats. Dokter van der Kaaden en dokter Laas hebben regelmatig gesprekken met patiënten over dit onderwerp. Van patiënten die daar prijs op stellen bewaren wij een afschrift van hun wilsverklaring. Wij adviseren u jaarlijks te controleren of de verklaring nog steeds overeenstemt met uw wensen. Zo nodig passen we deze aan. Veel mensen realiseren zich namelijk niet dat een wilsverklaring een document is dat in waarde toeneemt wanneer het regelmatig wordt bevestigd en geactualiseerd.

In het kader van bovenstaande is het van belang om na te denken over uw wensen met betrekking tot orgaandonatie en deze aan uw familie/dierbaren kenbaar te maken.

Zorgkaart?

Wilt u lezen hoe onze zorg beoordeeld is of wilt u zelf iets kwijt over onze hulpverlening, dan kunt u uw mening achterlaten op www.zorgkaartnederland.nl Vervolgens zoekt u op Hillegom. We hopen dat als u aanmerkingen op onze zorgverlening heeft, u dit ook aan ons persoonlijk laat weten. Wij staan hiervoor open.