Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk te helpen en fouten te voorkomen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan zouden wij het heel erg op prijs stellen als u ons dit meldt en/of persoonlijk met ons bespreekt. Dan kunnen wij zaken uitleggen, toelichten en er waar mogelijk van leren. Blijf hier dus niet mee rondlopen, maar laat het ons weten.

We wijzen u daarom graag op onze klachtenregeling en vragen u daarbij vriendelijk: meld het ons meteen als u een verbeterpunt, klacht of incident heeft. We kunnen dan direct voor u naar een oplossing zoeken. Daarnaast helpt het ons om de zorg voor onze patiënten weer verder te verbeteren.

Vindt u dit lastig of komt u er samen niet goed uit, dan kunt u zich wenden tot onze eigen klachtencommissie. U kunt uw klacht schriftelijk of door middel van het onderstaande formulier bij ons indienen. Wij gaan dan samen met u en de betreffende arts of medewerker op zoek naar een oplossing.

Bent u niet tevreden met het resultaat van deze procedure? Dan is er voor u de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij een onafhankelijke instantie. Als huisartsenorganisatie zijn wij aangesloten bij de landelijke Stichting Klachten en Geschillen in de Eerstelijnszorg (SKGE). Kijk voor meer informatie op www.skge.nl.

Met deze drie manieren kunt u gehoor krijgen voor uw klacht. We vinden het voor u, maar ook voor ons, zeer belangrijk dat uw klacht zo spoedig mogelijk en naar tevredenheid wordt opgelost!