Historie in een notendop

In 1895 is het ‘oude’ praktijkpand als doktershuis gebouwd voor dokter Kleijn. Achtereenvolgens praktizeerden er de doktoren Lens, Waasbergen en Steenmeijer. In het najaar van 1936 vestigde zich het huisartsenechtpaar Van der Kaaden-Westerhof. Een vrouwelijke huisarts was destijds nog iets heel bijzonders. Mevrouw Van der Kaaden-Westerhof was in Groningen de enige vrouwelijke medicijnenstudent van haar jaar. Zij kregen drie kinderen van wie er twee geneeskunde studeerden.

Zoon Peter trouwde met Nel Wolterbeek, eveneens huisarts. Zij namen na een periode in Nieuw-Guinea in 1961 de praktijk over. Het echtpaar Van der Kaaden-Wolterbeek gaf ruim 35 jaar hun beste krachten aan de patienten in Hillegom en omgeving. In 1995 stopte het echtpaar Van der Kaaden-Wolterbeek.

Het bloed kroop waar het niet gaan kon, hun vier kinderen kozen allen een medische opleiding. Oudste zoon Chel -uw huisarts- koos tot groot genoegen van de familie ook voor het huisartsenvak. Na een periode als algemeen militair arts, waar hij met name op het gebied van oogheelkunde en chirurgie ervaring opdeed, vertrok hij met zijn vrouw Marieke -geen arts- voor een jaar naar de tropen.

In 1989 kwam Chel de gelederen in Hillegom versterken. Van zijn drie kinderen koos niemand het medische vak. Deze ‘echte familiepraktijk’ is in de loop der jaren enorm gegroeid, de locatie werd veel te klein en raakte gedateerd. In 2007 deed zich de mogelijkheid voor om de praktijk, die vanwege de situering in het oude doktershuis uit 1895 steeds meer uit haar jasje begon te groeien, slechts één deur verder te huisvesten in een het voormalig ABN-Amro gebouw:

Het heeft nog ruim 10 jaar geduurd en het is Hillegom niet ontgaan: de villa is schitterend gerenoveerd en is op 3 april 2018 geopend. Het is dan ook fantastisch dat de nieuwe locatie voldoende ruimte biedt en er voor alle medewerkers de mogelijkheid is om eigen spreekuren te draaien in speekkamers die voldoen aan de eisen van deze tijd.