8 maart 2018

Wilsbeschikking / donorregistratie?

Er zijn onderwerpen waar je maar liever niet te vaak over na wilt denken: de dood is zo’n onderwerp. Toch krijgen we er allemaal vroeg of laat mee te maken. Daarom is het verstandig om een keer stil te staan bij wat u wilt – maar vooral bij wat u niet wilt –  in het geval dat u ziek wordt of wanneer u een ongeluk krijgt en uw wensen op dat moment niet meer kenbaar kunt maken, bijvoorbeeld bij dementie. Uitgebreide informatie hierover vindt u op www.thuisarts.nl onder het kopje “levenseinde”.

Er bestaan voorbeelden van wilsverklaringen waarin u belangrijke zaken kunt vastleggen. Bespreek een en ander met uw naasten en zet uw grenzen en wensen bij voorkeur op papier en berg deze op een afgesproken plaats. Dokter van der Kaaden en dokter Laas hebben regelmatig gesprekken met patiënten over dit onderwerp. Van patiënten die daar prijs op stellen bewaren wij een afschrift van hun wilsverklaring. Wij adviseren u jaarlijks te controleren of de verklaring nog steeds overeenstemt met uw wensen. Zo nodig passen we deze aan. Veel mensen realiseren zich namelijk niet dat een wilsverklaring een document is dat in waarde toeneemt wanneer het regelmatig wordt bevestigd en geactualiseerd.

In het kader van bovenstaande is het van belang om na te denken over uw wensen met betrekking tot orgaandonatie en deze aan uw familie/dierbaren kenbaar te maken.