2 maart 2018

Verzekerde zorg?

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent in 2018 dat u in ieder geval de eerste €385 van de zorgkosten die buiten de huisartsenzorg vallen zelf betaalt.

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Als huisarts hebben wij geen zicht op de exacte hoogte van deze bedragen. Wilt u hier meer over weten, belt u dan niet ons, maar neem contact op met uw zorgverzekeraar of bezoek: www.watzegtmijnpolis.nl.  Uiteraard is de vergoeding afhankelijk van de door u gekozen polis.

Alle verrichtingen binnen de muren van de huisartsenpraktijk vallen niet onder uw eigen risico en worden daarom niet aan u doorberekend.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • consultatie of huisbezoek van uw huisarts
  • kleine chirurgische verrichtingen in de praktijk
  • handelingen verricht door de verpleegkundig specialist, doktersassistentes (suikercontroles, oren uitspoelen, hechtingen verwijderen, wondcontroles, etc.)

Aanvullende onderzoek door uw arts bij het laboratorium, of bij het ziekenhuis aangevraagd of op verzoek van uzelf vallen wel binnen het eigen risico bijvoorbeeld:

  • laboratoriumonderzoek
  • onderzoek op de afdeling radiologie
  • consult specialist
  • onderzoek van materiaal/weefsel ingestuurd door uw huisarts

Eveneens binnen het eigen risico vallen:

  • verbandmiddelen
  • medicatie
  • vervoer door de ambulance

Het kan voorkomen dat bepaalde middelen bijv. een tetanusinjectie, zwachtels of tape die i.v.m. een behandeling in onze prakrijk gebruikt worden, op naam van de betreffende patiënt in rekening gebracht worden. Voor meer informatie over vergoedingen van zorg kunt u ook terecht op: www.dezorgnota.nl en bij uw eigen verzekeraar.