26 april 2018

Overdracht medisch dossier?

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat de oude huisarts het dossier overdraagt aan de nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

Bij uitschrijving wordt uw medisch dossier elektronisch of per aangetekende post overgedragen aan uw nieuwe huisarts. Het is van groot belang dat u ons de juiste en complete gegevens van de nieuwe huisarts verstrekt. U kunt het originele dossier niet meekrijgen.