26 april 2018

Inzage in uw medisch dossier?

U heeft als patiënt het recht om uw eigen medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Dit geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en/of de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u kunt alleen uw eigen dossier inzien). Blijft u u na het overlijden van een familielid met vragen zitten en zou u graag het een en ander willen uitzoeken, dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.